slide7
slide5
slide4
slide4
slide3

.

ข่าว / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าว / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง

เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา <<อ่านรายละเอียด>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผู้บริจาค

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล

รดน้ำขอพรจากผู้มีอุปการคุณต่อโรงพยาบาล
26Apr
วันที่ 11 เมษายน 2561 นพ.ธรรมสติถย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยา...
Read More
สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรจากท่านผู้อำนวยการ
11Apr
วันที่ 9 เมษายน 2561 โรงพยาบาลปากพนัง จัดกิจกรรม – ไหว้พระพรห...
Read More

Link ภายในหน่วยงาน