slide8
slide7
slide5
slide4
slide4
slide3

.

ข่าว / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าว / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้อง <<อ่านรายละเอียด>>  11/05/2561

 

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  <<อ่านรายละเอียด>>  9/05/2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผู้บริจาค

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล

รดน้ำขอพรจากผู้มีอุปการคุณต่อโรงพยาบาล
26Apr
วันที่ 11 เมษายน 2561 นพ.ธรรมสติถย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยา...
Read More

Link ภายในหน่วยงาน