slide11
slide9
slide8
slide7
slide5
slide4
slide3

.

ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง

 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
โรงพยาบาลปากพนัง จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
 <<ดังรายชื่อต่อไปนี้>>       Posted on January 17, 2019 by admin

สารนิเทศ

# รวมพลังสังคม เพื่อคนปากพนังสุขภาพดี

# รวมพลังสังคม เพื่อคนปากพนังสุขภาพดี

        วันที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัทแพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเสื้อขาว จำนวน 593 ตัว ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง
       โดยมี นพ.สมเกียรติ วรยุทธการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณ บริษัทแพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่วัดเกาะรุ้ง วันที่ 14 ธันวาคม 2561
17Dec
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลปากพนังออกให้บริการหน่วยแพท...
Read More

Link ภายในหน่วยงาน

Contact Us

โรงพยาบาลปากพนัง
เลขที่ 212 ถ.ชายน้ำ ต.ปากพนัง
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
Tel. : 075-517990-1
Fax. : 075-333809