slide9
slide8
slide7
slide5
slide4
slide4
slide3

.

ข่าว / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าว / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

 โรงพยาบาลปากพนังจะจัดให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ครั้งนี้จะเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยการตรวจอุจจาระ และหากพบผู้สงสัยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ทางโรงพยาบาลปากพนังจะส่งต่อไปตรวจยืนยันผลด้วยวิธีส่องกล้องที่โรงพยาบาลมหาราชอีกครั้งหนึ่ง ตามสถิตินั้นพบว่าเกือบทั้งหมดของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่จะมีอายุ 50 ปีขึ้นไป และเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 3 ในผู้ชาย และอันดับ 5 ในผู้หญิง โดยในอำเภอปากพนังนั้นมีผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไปอยู่กว่า 16,000 คน อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดของชุดคัดกรองทดสอบมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งมีอยู่เพียง 1,000 ชุด จึงขออนุญาตเรียนเชิญผู้ที่มีอายุ 50-70 ปี ที่ประสงค์จะเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้ที่อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลปากพนัง ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.- 15:00 น. หรือจนมีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองครบ 1,000 ราย
นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง
30 มิถุนายน 2561

ภาพผู้บริจาค

❤ #รวมพลังสังคมเพื่อคนปากพนังสุขภาพดี ❤ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 คุณถิรพัฒน์ เปรมศิรินิรันดร์ ได้มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,000 บาทเเละ คุณสุรัตน์ ไกรสรนิยม ได้มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 80,200 บาท โดยมี พระมหาวิชิต ธมฺมวิชโย เลขานุการกองทุนเผยเเพร่ธรรมแก่เยาวชน ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวชวิหาร นำบุญครั้งนี้มามอบให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง โดยมี นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง #ขอขอบพระคุณ พระมหาวิชิต ธมฺมวิชโย คุณถิรพัฒน์ เปรมศิรินิรันดร์ เเละ คุณสุรัตน์ ไกรสรนิยม เป็นอย่างสูง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร สืบไป 🙏🙏
❤ #รวมพลังสังคมเพื่อคนปากพนังสุขภาพดี ❤ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 คุณถิรพัฒน์ เปรมศิรินิรันดร์ ได้มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,000 บาทเเละ คุณสุรัตน์ ไกรสรนิยม ได้มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 80,200 บาท โดยมี พระมหาวิชิต ธมฺมวิชโย เลขานุการกองทุนเผยเเพร่ธรรมแก่เยาวชน ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวชวิหาร นำบุญครั้งนี้มามอบให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง โดยมี นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง #ขอขอบพระคุณ พระมหาวิชิต ธมฺมวิชโย คุณถิรพัฒน์ เปรมศิรินิรันดร์ เเละ คุณสุรัตน์ ไกรสรนิยม เป็นอย่างสูง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร สืบไป 🙏🙏
# รวมพลังสังคมเพื่อคนปากพนังสุขภาพดี

# รวมพลังสังคมเพื่อคนปากพนังสุขภาพดี

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 คุณรุจาธิตย์ สุชาโต คุณกาญจนาวไล ลักษณา เเละ คุณอโนทัย หมอเเก้ว ได้บริจาค เครื่องชั่งน้ำหนักทารกดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง เเละ เครื่องชั่งน้ำหนักทารกดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง รวมมูลค่า 18,300 บาท ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง โดยมี นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง #ขอขอบพระคุณ คุณรุจาธิตย์ สุชาโต คุณกาญจนาวไล ลักษณา เเละ คุณอโนทัย หมอเเก้ว เป็นอย่างสูง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร สืบไป

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล

Link ภายในหน่วยงาน