slide9
slide8
slide7
slide5
slide4
slide4
slide3

.

ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทะิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
โรงพยาบาลบาลปากพนัง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือก
<<ดังรายชื่อต่อไปนี้>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิเทศ

# รวมพลังสังคม เพื่อคนปากพนังสุขภาพดี

# รวมพลังสังคม เพื่อคนปากพนังสุขภาพดี

  วันที่ 17 สิงหาคม 2561 คุณรุจาทิตย์ สุชาโต ประธานกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เป็นตัวแทนของ คุณสุวรรณา ชินกำธรวงศ์ , คุณพรศิริ สกุลเลิศฤทธิ์ , คุณพชรพรรณ ธานี , คุณไพฑรา เชาว์ฉลาด , คุณตวิษา เชาว์ฉลาด ในนามของ BC กรุ๊ป E รุ่น 6 มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้เเก่ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง โดยมี นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ
       ทางโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบพระคุณ คุณรุจาธิตย์ สุชาโต , คุณสุวรรณา ชินกำธรวงศ์ , คุณพรศิริ สกุลเลิศฤทธิ์ , คุณพชรพรรณ ธานี , คุณไพฑรา เชาว์ฉลาด , คุณตวิษา เชาว์ฉลาด เป็นอย่างสูง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร สืบไป

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล

ออกหน่วยแพทย์ โครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปี2561
30Sep
วันที่ 12 นยายน 2561 นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบ...
Read More

Link ภายในหน่วยงาน