วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ครอบครัว ถาวรผล โดย คุณชื่นกมล ถาวรผล ได้บริจาคเงินสด จำนวน 10,000 บาท เเละบริจาคพัดลม จำนวน 7 ตัว ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง เพื่ออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ให้กับ คุณแม่กี่ ถาวรผล โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะลูกหลานคุณเเม่ชื่น ประกอบบุญ ได้บริจาคพัดลม จำนวน 12 ตัว ให้เเก่โรงพยาบาลปากพนัง โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณ คณะลูหลานคุณเเม่ชื่น ประกอบบุญ เป็นอย่างสูง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 คุณสว่าง นนทภักดิ์ ได้บริจาคเงินสดจำนวน 90,000 บาท ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี โดยมี นพ.สมเกียรติ วรยุทธการ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากพนัง เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 คุณสวน สุขเกษม ได้บริจาคเงินสดจำนวน 10,000 บาท ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง โดยมี นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนังเป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น วันโรคหลอดเลือดสมองโลก 27 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลปากพนัง และ คปสอ.ปากพนัง ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” และให้ความรู้เรื่องโภชนาการ สาธิตการออกกำลังกายให้แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ เนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมองโลก

กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น วันโรคหลอดเลือดสมองโลก 27 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลปากพนัง และ คปสอ.ปากพนัง ร่วมกันจัดกิจกรร...

วันที่ 28 กันยายน 2561 บุตรชายนางกาญจนา เรืองรัตน์ เเละบริษัทซัมมิท เเคปปิตอล จำกัด ได้บริจาคพัดลม กระติกน้ำร้อน เเละของใช้สำหรับผู้ป่วย ให้กับตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลปากพนัง โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณ บุตรชายนางกาญจนา เรืองรัตน์ เเละบริษัทซัมมิท เเคปปิตอล จำกัด เป็นอย่างสูง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

ขอขอบคุณ คุณสิรินาถ สุนทรวัฒน์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลปากพนัง ในโอกาสมอบชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 5 ชุด เเละโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง มูลค่ารวม 27,990 บาท เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง เพื่อใช้ในกิจกรรมการให้บริการต่างๆ

28 กันยายน 2561 โรงพยาบาลปากพนัง ได้จัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิตให้แก่คุณกัลยา พันธโชติ “ขอให้ท่านสุขสันต์วันเกษียณในวันนี้ ขอท่านพานพบสิ่งดีๆ มีความสุขทุกๆคืนวัน”

ออกหน่วยแพทย์ โครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปี2561

วันที่ 12 นยายน 2561 นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปา...