วันที่ 19 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลปากพนัง เป็นวิทยากรอบรม โครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน เรื่อง อุบัติเหตุเเละการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 80 คน ณ สถานีตำรวจภูธร อ.ปากพนัง

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 คุณรุจาทิตย์ สุชาโต ประธานกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เป็นตัวแทนมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้เเก่ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 คุณรุจาทิตย์ สุชาโต ประธานกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เป็นตัวแทนของ คุณสุวรรณา ชินกำธร...

คุณรุจาทิตย์ สุชาโต ประธานกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เป็นตัวแทนมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้เเก่ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 คุณรุจาทิตย์ สุชาโต ประธานกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เป็นตัวแทนของ คุณสุวรรณา ชินกำธร...

ผู้ประกอบการร้านค้าตลาดร้อยปีปากพนัง จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหาร 8 ส.ค.2561

เมื่อเรารวมพลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย เม...

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 คุณรุจาทิตย์ สุชาโต ประธานกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เป็นตัวแทนของทันตแพทย์หญิงวรรณา สุชาโต มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการได้เเก่ ยูนิตทำฟันพร้อมปั๊มลม แอร์คอมเพรสเซอร์ เครื่องขูดหินปูน เครื่องฉายเเสง เครื่องกรอผ่าฟันคุด ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 คุณรุจาทิตย์ สุชาโต ประธานกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เป็นตัวแทนของทันตแพทย์หญิงวรรณา สุชาโต มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการได้เเก่ ยูนิตทำฟันพร้อมปั๊มลม แอร์คอมเพรสเซอร์ เครื่องขูดหินปูน เครื่องฉายเเสง เครื่องกรอผ่าฟันคุด ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ให้การสนับสนุนบริการสอบเทียบเครื่องมือเเพทย์แก่ โรงพยาบาลปากพนัง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 เพื่อให้โรงพยาบาลมีเครื่องมือแพทย์ที่มีความเที่ยงตรงในการให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา แก่ชาวปากพนังอย่างมีคุณภาพ

ทำบุญตักบาตรและถวายพระพร, ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ ...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คุณรุจาทิตย์ สุชาโต ประธานกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เเละคุณฉลาด วรรธนะพิศิษฐ์ เป็นตัวแทนของคณะ นพ.ทวีทอง กออนันตกูล เเละเพื่อนๆ มอบเครื่องวัดอัตราการไหลของสารละลาย จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 150,000 บาท ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง โดยมี นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง #ขอขอบพระคุณ คุณรุจาธิตย์ สุชาโต คณะนพ.ทวีทอง กออนันตกูล เเละเพื่อนๆ เป็นอย่างสูง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร สืบไป

กิจกรรมตามรอยการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน วันที่5กรกฎาคม 2561นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ ประธานกรรมการดูแลผู้ป่วยและทีม ร่วมทำกิจกรรมตามรอยการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลปากพนัง เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

.