ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตามประกาศโรงพยาบาลปากพนัง ลงวัน...

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตามประกาศโรงพยาบาลปา...

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลปากพนังร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอปากพนัง จัดหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการเเก่พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ณ วัดบ้านงาม ม.3 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 คุณแจ้ว คงเสน ได้บริจาค ไม้ค้ำยัน 1 คู่ ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง เพื่อให้โรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 คุณแจ้ว คงเสน ได้บริจาค ไม้ค้ำยัน 1 คู่ ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง เพื่อให้โรงพยาบาลนำไปใช...

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 คุณกาญจนา เรืองรัตน์และครอบครัวได้บริจาคเงินสดจำนวน 500 บาท เพื่อนำเงินไปซื้อถุงผ้าใช้ใส่ยาให้ผู้ป่วยเเละถุงผ้าสปันสีเขียว จำนวน 100 ใบ

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 คุณกาญจนา เรืองรัตน์และครอบครัวได้บริจาคเงินสดจำนวน 500 บาท เพื่อนำเงินไปซื้อถุงผ้าใช้ใ...

>> ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ด้วยโรงพยาบาลปากพนัง จะดำเนิ...

บริษัทแพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเสื้อขาว จำนวน 593 ตัว ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัทแพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเสื้อขาว จำนวน 593 ตัว ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง โดยมี ...

มูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ได้มอบเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลปากพนัง

มูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ได้มอบเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลปากพนัง จำนวน 8 รายการ เ...