ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดร...

star61_page : 4

แนวทางการดูแลรักษา โรงพยาบาลปากพนัง  ลำดับ เรื่อง Download แนวทางการดูแลรักษา CPG-PED-057    – แนวทางการคัดกรองโรคหัวใจ...

CPG_page1

ดาวน์โหลดเอกสาร  ลำดับ เรื่อง Download    – พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ อ.ปากพนัง   หนึ่งอำเภอ หนึ่งโครงการ (One District One Project : ODOP) ...

star61_page : 2

ดาวน์โหลดเอกสาร  ลำดับ เรื่อง Download แนวทางการดูแลรักษา CPG-MED-001    – แนวทางการรักษาเบื้องต้นในผู้ป่วยที่มีภาวะน้...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน              ตา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายว...

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่องรับสมัตรสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน              ด้วยโรงพย...