สาธารณสุขนิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ (สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 11) นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนค...

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลปากพนังร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอปากพนัง จัดหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการเเก่พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ณ วัดบ้านงาม ม.3 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่วัดเกาะรุ้ง วันที่ 14 ธันวาคม 2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลปากพนังออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที...

กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น วันโรคหลอดเลือดสมองโลก 27 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลปากพนัง และ คปสอ.ปากพนัง ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” และให้ความรู้เรื่องโภชนาการ สาธิตการออกกำลังกายให้แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ เนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมองโลก

กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น วันโรคหลอดเลือดสมองโลก 27 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลปากพนัง และ คปสอ.ปากพนัง ร่วมกันจัดกิจกรร...

28 กันยายน 2561 โรงพยาบาลปากพนัง ได้จัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิตให้แก่คุณกัลยา พันธโชติ “ขอให้ท่านสุขสันต์วันเกษียณในวันนี้ ขอท่านพานพบสิ่งดีๆ มีความสุขทุกๆคืนวัน”

ออกหน่วยแพทย์ โครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปี2561

วันที่ 12 นยายน 2561 นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปา...

ผู้ประกอบการร้านค้าตลาดร้อยปีปากพนัง จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหาร 8 ส.ค.2561

เมื่อเรารวมพลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย เม...

ทำบุญตักบาตรและถวายพระพร, ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ ...

กิจกรรมตามรอยการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน วันที่5กรกฎาคม 2561นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ ประธานกรรมการดูแลผู้ป่วยและทีม ร่วมทำกิจกรรมตามรอยการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลปากพนัง เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

.