ทำบุญตักบาตรและถวายพระพร, ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ ...

กิจกรรมตามรอยการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน วันที่5กรกฎาคม 2561นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ ประธานกรรมการดูแลผู้ป่วยและทีม ร่วมทำกิจกรรมตามรอยการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลปากพนัง เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

.

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยแพทย์เเละหน่วยทันตกรรม พอสว. พร้อมกับประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยวิธี FIT Test ณ โรงเรียนวัดบางไทร หมู่ที่ 2 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 กรกฎาคม 2561 นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนังพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยวิธี FIT Test ในวันประชุมประจำเดือนของผู้ใหญ่ – กำนัน ณ ศาลาประชาคม อำเภอปากพนัง

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลปากพนัง ได้จัดหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ ร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่ เข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วัดป่าระกำใต้… ม.3 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการเเก่พี่น้องประชาชน

เลี้ยงส่งแพทย์ลาศึกษาต่อและเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย

ความผูกพันมิเสื่อมคลาย สู่จุดมุ่งหมายที่รุ่งเรือง ❤ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมเ...

นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปากพนัง ได้จัดหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ ร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่ เข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วัดเกาะนางโดย

❤ รู้รักสามัคคี #บริการชุมชนดี ที่ปากพนัง ❤ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปา...

ปรับภูมิทัศน์บริเวณระหว่างตึก5ชั้นเเละตึกผู้ป่วยใน ทางโรงพยาบาลปากพนังขอขอบคุณพระคุณเรือนจำปากพนังที่ได้มาช่วยปรับเเต่งภูมิทัศน์บริเวณระหว่างตึกผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุฉุกเฉิน 5 ชั้น เเละ ตึกผู้ป่วยใน เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา