เลี้ยงส่งแพทย์ลาศึกษาต่อและเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย

ความผูกพันมิเสื่อมคลาย สู่จุดมุ่งหมายที่รุ่งเรือง ❤ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมเ...

นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปากพนัง ได้จัดหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ ร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่ เข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วัดเกาะนางโดย

❤ รู้รักสามัคคี #บริการชุมชนดี ที่ปากพนัง ❤ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปา...

ปรับภูมิทัศน์บริเวณระหว่างตึก5ชั้นเเละตึกผู้ป่วยใน ทางโรงพยาบาลปากพนังขอขอบคุณพระคุณเรือนจำปากพนังที่ได้มาช่วยปรับเเต่งภูมิทัศน์บริเวณระหว่างตึกผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุฉุกเฉิน 5 ชั้น เเละ ตึกผู้ป่วยใน เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

❤รวมพลังสังคมเพื่อคนปากพนังสุขภาพดี ❤ ตัวแทนกลุ่มพาณิชย์สัมพันธ์ และสหาย ศิษย์เก่าโรงเรียนปากพนัง และคณะ มอบอุปกรณ์ รถวีลแชร์ รวม 11 คัน และรถเข็นเปลหาม 5 คัน

#รวมพลังสังคมเพื่อคนปากพนังสุขภาพดี ❤ ตัวแทนกลุ่มพาณิชย์สัมพันธ์ และสหาย ศิษย์เก่าโรงเรียนปากพนัง และค...

สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรจากท่านผู้อำนวยการ

วันที่ 9 เมษายน 2561 โรงพยาบาลปากพนัง จัดกิจกรรม – ไหว้พระพรหม – สรงน้ำพระพุทธรูป -รดน้ำขอพรจากท่านผู้อำนวยการ...