วันที่ 26 พฤศจิกายนต์ 2561 นายพีรพัฒน์ กันตฤทธิ์ บุตรชาย คุณนัยนา กันตฤทธิ์(อดีต หัวหน้าฝ่ายบริหาร รพ.ปากพนัง) บริจาคเงินสด จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)ให้โรงพยาบาล ปากพนัง โดยเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อโชคชัย กันตฤทธิ์ โดยนายแพทย์ธรรมสถิต พิบูลย์ เป็นผู้รับมอบ ขออำนาจคุณพระคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

คุณรุจาทิตย์ สุชาโต ประธานกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เป็นตัวแทนมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้เเก่ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 คุณรุจาทิตย์ สุชาโต ประธานกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เป็นตัวแทนของ คุณสุวรรณา ชินกำธร...

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 คุณรุจาทิตย์ สุชาโต ประธานกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เป็นตัวแทนของทันตแพทย์หญิงวรรณา สุชาโต มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการได้เเก่ ยูนิตทำฟันพร้อมปั๊มลม แอร์คอมเพรสเซอร์ เครื่องขูดหินปูน เครื่องฉายเเสง เครื่องกรอผ่าฟันคุด ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คุณรุจาทิตย์ สุชาโต ประธานกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เเละคุณฉลาด วรรธนะพิศิษฐ์ เป็นตัวแทนของคณะ นพ.ทวีทอง กออนันตกูล เเละเพื่อนๆ มอบเครื่องวัดอัตราการไหลของสารละลาย จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 150,000 บาท ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง โดยมี นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง #ขอขอบพระคุณ คุณรุจาธิตย์ สุชาโต คณะนพ.ทวีทอง กออนันตกูล เเละเพื่อนๆ เป็นอย่างสูง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร สืบไป

#รวมพลังสังคมเพื่อคนปากพนังสุขภาพดี บริจาค เครื่องชั่งน้ำหนักทารกดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง เเละ เครื่องชั่งน้ำหนักทารกดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง รวมมูลค่า 18,300 บาท

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 คุณรุจาธิตย์ สุชาโต คุณกาญจนาวไล ลักษณา เเละ คุณอโนทัย หมอเเก้ว ได้บริจาค เครื่องชั่งน้...

# รวมพลังสังคมเพื่อคนปากพนังสุขภาพดี #บริจาคพัดลม 5 ตัวให้ รพ. ปากพนัง

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 คุณพรเทพ เซ่งรักษา รองนายก อบตฺ. หูล่อง อ.ปากพนัง,ประธานสภาวัฒนธรรม อ.ปากพนัง บริจาคพัดลม...

# รวมพลังสังคมเพื่อคนปากพนังสุขภาพดี # มอบผ้าห่มผู้ใหญ่ 50 ผืน ผ้าห่มเด็ก 30 ผืน

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 คุณโสวรรณี ชุมศรีและลูกๆหลานๆ,ร้าน 929 และลูกค้า,ครอบครัวคุณหนูพลับ กล่าวเกลี้ยงได้มอบผ...

# รวมพลังสังคมเพื่อคนปากพนังสุขภาพดี มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 คุณวัลลภ กาญจนผลได้มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 230,000 บาท ผ่านกองทุนพัฒน...