บริษัทแพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเสื้อขาว จำนวน 593 ตัว ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัทแพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเสื้อขาว จำนวน 593 ตัว ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง โดยมี ...

มูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ได้มอบเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลปากพนัง

มูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ได้มอบเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลปากพนัง จำนวน 8 รายการ เ...

วันที่ 26 พฤศจิกายนต์ 2561 นายพีรพัฒน์ กันตฤทธิ์ บุตรชาย คุณนัยนา กันตฤทธิ์(อดีต หัวหน้าฝ่ายบริหาร รพ.ปากพนัง) บริจาคเงินสด จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)ให้โรงพยาบาล ปากพนัง โดยเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อโชคชัย กันตฤทธิ์ โดยนายแพทย์ธรรมสถิต พิบูลย์ เป็นผู้รับมอบ ขออำนาจคุณพระคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

คุณรุจาทิตย์ สุชาโต ประธานกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เป็นตัวแทนมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้เเก่ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 คุณรุจาทิตย์ สุชาโต ประธานกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เป็นตัวแทนของ คุณสุวรรณา ชินกำธร...

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 คุณรุจาทิตย์ สุชาโต ประธานกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เป็นตัวแทนของทันตแพทย์หญิงวรรณา สุชาโต มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการได้เเก่ ยูนิตทำฟันพร้อมปั๊มลม แอร์คอมเพรสเซอร์ เครื่องขูดหินปูน เครื่องฉายเเสง เครื่องกรอผ่าฟันคุด ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คุณรุจาทิตย์ สุชาโต ประธานกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เเละคุณฉลาด วรรธนะพิศิษฐ์ เป็นตัวแทนของคณะ นพ.ทวีทอง กออนันตกูล เเละเพื่อนๆ มอบเครื่องวัดอัตราการไหลของสารละลาย จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 150,000 บาท ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง โดยมี นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง #ขอขอบพระคุณ คุณรุจาธิตย์ สุชาโต คณะนพ.ทวีทอง กออนันตกูล เเละเพื่อนๆ เป็นอย่างสูง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร สืบไป

#รวมพลังสังคมเพื่อคนปากพนังสุขภาพดี บริจาค เครื่องชั่งน้ำหนักทารกดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง เเละ เครื่องชั่งน้ำหนักทารกดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง รวมมูลค่า 18,300 บาท

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 คุณรุจาธิตย์ สุชาโต คุณกาญจนาวไล ลักษณา เเละ คุณอโนทัย หมอเเก้ว ได้บริจาค เครื่องชั่งน้...

# รวมพลังสังคมเพื่อคนปากพนังสุขภาพดี #บริจาคพัดลม 5 ตัวให้ รพ. ปากพนัง

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 คุณพรเทพ เซ่งรักษา รองนายก อบตฺ. หูล่อง อ.ปากพนัง,ประธานสภาวัฒนธรรม อ.ปากพนัง บริจาคพัดลม...

# รวมพลังสังคมเพื่อคนปากพนังสุขภาพดี # มอบผ้าห่มผู้ใหญ่ 50 ผืน ผ้าห่มเด็ก 30 ผืน

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 คุณโสวรรณี ชุมศรีและลูกๆหลานๆ,ร้าน 929 และลูกค้า,ครอบครัวคุณหนูพลับ กล่าวเกลี้ยงได้มอบผ...

# รวมพลังสังคมเพื่อคนปากพนังสุขภาพดี มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 คุณวัลลภ กาญจนผลได้มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 230,000 บาท ผ่านกองทุนพัฒน...