ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลปากพนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลปากพนัง ด้วยวิธีปร...

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลปากพนัง

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลปาก...

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามเรียง ด...

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามเรียง ด...

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่องยกเลิกประกาศ

–  เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านมะขามเรียง ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประก...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านเกาะจาก ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลปากพนัง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็น อาคาร คสล. ๒ ชั้น พื...

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดประกอบอาหารจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดจ...

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารผ...

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดร...