ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุ...

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง   รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตามประก...