นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ได้เดินทางไปร่วม กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

❤ รู้รักสามัคคี #พลังอสม.ดี ที่ปากพนัง ❤ วันที่ 20 มีนาคม 2561 นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ...

รู้รักสามัคคี บริการชุมชนดีที่ปากพนัง #เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

❤ รู้รักสามัคคี #บริการชุมชนดี ที่ปากพนัง ❤ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ณ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศ...

โครงการอำเภอเคลื่อนที่ เข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วัดโคกมะม่วง

❤ รู้รักสามัคคี #บริการชุมชนดี ที่ปากพนัง ❤ วันที่ 16 มีนาคม 2561 นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาก...

โครงการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยศาสตร์การแพทย์เเผนไทย

โครงการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูเเลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ด้วยศาสตร์การแพทย์เเผนไทย เเละ สมุนไพร จังหวัดนค...

ประกาศโรงพยาบาลปากพนังเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ

ประกาศโรงพยาบาลปากพนังเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน...

ประกาศโรงพยาบาลปากพนังเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

ประกาศโรงพยาบาลปากพนังเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล...

โรงพยาบาลปากพนังได้ทำพิธีเปิดห้องผ่าตัดสูติกรรม เพื่อพัฒนาศั…กยภาพการให้บริการทางสูติกรรม สู่เป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ภายในปี 2566

❤ รู้รัก สามัคคี #พัฒนาระบบบริการดี ที่โรงพยาบาลปากพนัง ❤ วันที่ 8 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลปากพนังได้ทำพิธีเปิดห...