เลี้ยงส่ง ทพ.นรินทร์ นุกูล เเละ ประชุมประจำเดือนมีนาคม

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมเลี้ยงส่ง ทพ.นรินทร์ นุกูล เเละ ร่วมประชุมประจำเดือนมีน...