สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรจากท่านผู้อำนวยการ

วันที่ 9 เมษายน 2561 โรงพยาบาลปากพนัง จัดกิจกรรม – ไหว้พระพรหม – สรงน้ำพระพุทธรูป -รดน้ำขอพรจากท่านผู้อำนวยการ...