รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายว...

สาธารณสุขนิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ (สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 11) นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนค...

รับสมัครสอบคัดเลือก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ด้วยโรงพยาบา...

รับสมัครสอบคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  1  อัตรา 

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ด้วยโรงพยาบา...

star61_page : 4

แนวทางการดูแลรักษา โรงพยาบาลปากพนัง  ลำดับ เรื่อง Download แนวทางการดูแลรักษา CPG-PED-057    – แนวทางการคัดกรองโรคหัวใจ...

วันที่ 25 มกราคม 2562 โรงพยาบาลปากพนังได้รับประกาศเกียรติคุณ “ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ ” จาก สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิกระทรวงสาธารณสุข สภาเภสัชกรรม วิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ แห่งประเทศไทย

วันที่ 21 มกราคม 2562 อาจารย์ไพศาล วิภูษณะภัทร์ ได้บริจาคถุงผ้าสำหรับใส่ยาให้ผู้รับบริการ ให้แก่ โรงพยาบาลปากพนัง โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรรม เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณ อาจารย์ไพศาล วิภูษณะภัทร์ เป็นอย่างสูง ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

วันที่ 21 มกราคม 2562 คุณเกวลี เส้งเสน หัวหน้างานผู้ป่วยนอก ได้บริจาคเครื่องเสียงมูลค่า 5,000 บาท ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง โดยมี นพ.สมเกียรติ วรยุทธการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

วันที่ 22 มกราคม 2562 คุณรุจาธิตย์ สุชาโต ประธานกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เป็นตัวเเทนของทันตแพทย์หญิงวรรณา สุชาโต มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้เเก่ ยูนิตทันตกรรมพร้อมปั๊มลม เเละมอเตอร์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ เครื่องขูดหินปูน เครื่องปั่นอมัลกัม ที่ล้างฟิล์ม อุปกรณ์ทำฟันอื่นๆ โดยมี ทันตแพทย์หญิงจิราภรณ์ พัฒนธรรมรัตน์ เเละคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป