วันที่ 25 มกราคม 2562 โรงพยาบาลปากพนังได้รับประกาศเกียรติคุณ “ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ ” จาก สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิกระทรวงสาธารณสุข สภาเภสัชกรรม วิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ แห่งประเทศไทย

วันที่ 21 มกราคม 2562 อาจารย์ไพศาล วิภูษณะภัทร์ ได้บริจาคถุงผ้าสำหรับใส่ยาให้ผู้รับบริการ ให้แก่ โรงพยาบาลปากพนัง โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรรม เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณ อาจารย์ไพศาล วิภูษณะภัทร์ เป็นอย่างสูง ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

วันที่ 21 มกราคม 2562 คุณเกวลี เส้งเสน หัวหน้างานผู้ป่วยนอก ได้บริจาคเครื่องเสียงมูลค่า 5,000 บาท ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง โดยมี นพ.สมเกียรติ วรยุทธการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

วันที่ 22 มกราคม 2562 คุณรุจาธิตย์ สุชาโต ประธานกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เป็นตัวเเทนของทันตแพทย์หญิงวรรณา สุชาโต มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้เเก่ ยูนิตทันตกรรมพร้อมปั๊มลม เเละมอเตอร์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ เครื่องขูดหินปูน เครื่องปั่นอมัลกัม ที่ล้างฟิล์ม อุปกรณ์ทำฟันอื่นๆ โดยมี ทันตแพทย์หญิงจิราภรณ์ พัฒนธรรมรัตน์ เเละคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

วันที่ 25 มกราคม 2562 คุณอุบลรัตน์ เพชราเวช มอบถุงผ้าจำนวน 40 ใบ ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง โดยมี คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรรมเป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

วันที่ 24 มกราคม 2562 คุณกุศล เส้งศักดิ์ บริจาคพัดลม จำนวน 6 ตัว ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ คุณประเสริฐ เส้งศักดิ์ โดยมี เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

วันที่ 28 มกราคม 2562 ทพญ.ธมลวรรณ งามจรัส ได้บริจาคพัดลม จำนวน 1 ตัว ให้แก่ โรงพยาบาลปากพนัง โดยมี พญ.วันทนา ปรีดาศักดิ์ เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณ ทพญ.ธมลวรรณ งามจรัส เป็นอย่างสูง ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป