รับสมัครสอบคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  1  อัตรา 

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ด้วยโรงพยาบา...