สาธารณสุขนิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ (สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 11) นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนค...

รับสมัครสอบคัดเลือก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ด้วยโรงพยาบา...