ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านมะขามเรียง ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประก...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านเกาะจาก ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลปากพนัง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็น อาคาร คสล. ๒ ชั้น พื...