ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลปากพนัง

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลปาก...