คณะลูกๆ หลานๆ  คุณแม่เถี้ยน ยกล่อง  บริจาคเตียงนอนผู้ป่วยพร้อมที่นอนลม 1 ชุด