เพราะรักเเละห่วงใยในสุขภาพของบุคลากร
เพราะรักในองค์กร อยากสะท้อนภาพลักษณ์ดีๆ
เรื่องความสามัคคีให้สังคมสาธารณสุขได้รับรู้

โรงพยาบาลปากพนังบริการตรวจคัดกรองวัณโรคในบุคลากร ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เเก่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปากพนัง โดยวิธีการ X-ray ปอด ระหว่าง วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2561