รู้รัก สามัคคี #บริการชุมชนดี ที่ปากพนัง 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นักบุญปากพนัง 1,200 คน ปลอดภัย เดินทางไกลอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทานไปส่งมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อนำไปห่มองค์พระบรมธาตุ ซึ่งโรงพยาบาลปากพนัง ห่วงใย ใส่ใจ ในสุขภาพเเละความปลอดภัยของทุกๆท่าน จึงได้จัดรถพยาบาล จำนวน 2 คัน เพื่อให้บริการเเก่ พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปากพนัง ที่ร่วมเดินทางอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทานในครั้งนี้