#รวมพลังสังคมเพื่อคนปากพนังสุขภาพดี 
วันที่ 5 มีนาคม 2561 คุณถาวร – คุณสมจิต ยิ่งประสิทธิ์ ได้มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 53,200 บาท ให้เเก่ งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลปากพนัง โดยมี นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง#ขอขอบคุณ คุณถาวร – คุณสมจิต ยิ่งประสิทธิ์ เป็นอย่างสูง ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร สืบไป