โรงพยาบาลปากพนัง ได้รับเกียรติบัตรการดำเนินงานตามมาตรฐาน “บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นเเละเยาวชน” วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ โรงเเรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช