รู้รักสามัคคี #สิ่งเเวดล้อมดี ที่ปากพนัง 
วันที่ 30 มีนาคม 2561 นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ร่วมกันทำกิจกรรม#จัดสวนแห่งความผูกพัน ณ บริเวณข้างโรงไฟฟ้า ตึกผู้ป่วยนอกเเละอุบัติเหตุฉุกเฉิน 5 ชั้น

There are no images in this gallery.