วันที่ 3 เมษายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ พร้อมทั้ง นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เพื่อหาเเนวทางการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเเละอุบัติเหตุฉุกเฉิน 5 ชั้น ของ โรงพยาบาลปากพนัง ที่ยังไม่เเล้วเสร็จ เเละ ในการนี้คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง ยังได้มีการมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้เเก่
– เครื่องวัดความดันโลหิต อัตโนมัติ ตั้งโต๊ะ  
จำนวน 9 เครื่อง
– เครื่องวัดความดันโลหิต Manual ตั้งโต๊ะ  จำนวน 4 เครื่อง
– เครื่องวัดความดันโลหิต Manual ล้อเลื่อน  จำนวน 3 เครื่อง
– เครื่องวัดความดันโลหิต Manual กระเช้า  จำนวน 2 เครื่อง
ให้เเก่โรงพยาบาลปากพนัง