โรงพยาบาลปากพนัง จัดโอกาสให้ผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลปากพนัง ได้มีโอกาสทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูป รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกหลานเเละบุคลากรของโรงพยาบาล ได้รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล