วันที่ 9 เมษายน 2561 โรงพยาบาลปากพนัง จัดกิจกรรม
– ไหว้พระพรหม
– สรงน้ำพระพุทธรูป
-รดน้ำขอพรจากท่านผู้อำนวยการ

There are no images in this gallery.