ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

             ตามประกาศโรงพยาบาลปากพนัง ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา  ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2561 นั้น และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นั้น

โรงพยาบาลปากพนัง จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  ดังนี้ <<ดาว์นโหลดเอกสาร>>