❤ รู้รักสามัคคี #บริการชุมชนดี ที่ปากพนัง ❤
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปากพนัง ได้จัดหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ ร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่ เข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วัดเกาะนางโดย หมู่ที่ 14 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการเเก่พี่น้องประชาชน

There are no images in this gallery.