วันที่ 22 มิถุนายน 2561 คุณวัลลภ กาญจนผลได้มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 230,000 บาท ผ่านกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง โดยคุณรุจิธิตย์ สุชาโต เป็นผู้มอบให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง โดยมี นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง #ขอขอบพระคุณ คุณวัลลภ กาญจนผลและคุณรุจาธิตย์ สุชาโต เป็นอย่างสูง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร สืบไป