วันที่ 22 มิถุนายน 2561 คุณโสวรรณี ชุมศรีและลูกๆหลานๆ,ร้าน 929 และลูกค้า,ครอบครัวคุณหนูพลับ กล่าวเกลี้ยงได้มอบผ้าห่มผู้ใหญ่ 50 ผืน ผ้าห่มเด็ก 30 ผืนโดยคุณสุรีย์ภรณ์ สุขประเสริฐ(ได้ร่วมบริจาคค่าสกรีนชื่อโรงพยาบาลปากพนังบนผ้าห่มทั้ง80ผืน 1,000 บาท) เป็นผู้มอบให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง โดยมี นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง #ขอขอบพระคุณ คุณโสวรรณี ชุมศรีและลูกๆหลานๆ,ร้าน 929 และลูกค้า,ครอบครัวครอบครัวคุณหนูพลับ กล่าวเกลี้ยงและคุณสุรีย์ภรณ์ สุขประเสริฐเป็นอย่างสูง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร สืบไป