วันที่ 22 มิถุนายน 2561 คุณพรเทพ เซ่งรักษา รองนายก อบตฺ. หูล่อง อ.ปากพนัง,ประธานสภาวัฒนธรรม อ.ปากพนัง บริจาคพัดลม 5 ตัวให้ รพ. ปากพนัง โดยมี นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง #ขอขอบพระคุณ คุณพรเทพ เซ่งรักษา เป็นอย่างสูง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร สืบไป