วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 โรงพยาบาลปากพนัง จัดกิจกรรมถวายพระพร โดยมีนพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง เป็นประธาน มีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และประชาชนชาวปากพนังร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1.ทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ ในเวลา 06.30 น.
2.ถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในเวลา 09.09 น.
3.นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง มอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม ดังต่อไปนี้
– นายทวีป โภคา พนักงานเกษตรพื้นฐาน
– นายสุธา นาคมาศ พนักงานเกษตรพื้นฐาน
– นายสุธรรม อินทรสุวรรณ พนักงานเกษตรพื้นฐาน
– คณะพนักงานงานรักษาความปลอดภัย
– คณะพนักงานงานยานพาหนะ
4.รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกที่ห้องยา นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้รับบริการได้เตรียมถุงผ้ามารพ. ซึ่งทางห้องยาจะงดการใช้ถุงพลาสติกจริงๆตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปเพื่อลดขยะพลาสติกที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว พร้อมกันนี้ได้มอบถุงผ้าแก่ผู้รับบริการเพื่อเป็นตัวอย่างด้วย
5.เจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยนอก ให้สุขศึกษาแก่ผู้รับบริการเรื่องอาหารที่ควรนำมาถวายพระสงฆ์ พร้อมแจกแผ่นพับ

undefined
undefined
« 1 of 193 »