เมื่อเรารวมพลังกันทั้งชาติ
ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา
ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา
จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย

เมื่อปากพนังรวมพลังกันทั้งหมด
ย่อมปรากฎทุกข์โศกหายได้สุขขี
ผนึกแรงหลอมรวมร่วมสามัคคี
ตลาดร้อยปี-สร้างสังคมดี ที่ปากพนัง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ผู้ประกอบการร้านค้าตลาดร้อยปีปากพนัง จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง รวมทั้งมอบเงินแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ดังนี้

1.ผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยนอกที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน

2.ผู้ป่วยใน ทั้งตึกชาย ตึกหญิง ตึกเด็ก และตึกห้องคลอด รวม 60 คน
3.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ที่ปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาด พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล พนักงานขับรถ

ผมเองในฐานะผู้มาใหม่ เคยสงสัยว่าทำไมตลาดแห่งนี้จึงมีอายุยืนยาวเป็นร้อยปี วันนี้พบคำตอบแล้วว่า ความยั่งยืนของตลาดแห่งนี้มิได้อยู่ที่โครงสร้างอาคารที่แข็งแรง หากแต่อยู่ที่ความรัก ความเอื้ออาทรช่วยเหลือแบ่งปันของคนในชุมชน และต่อชุมชนรอบข้าง ถ่ายทอดปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่น เป็นโครงสร้างฐานรากทางสังคมที่แข็งแรงและยั่งยืน

ด้วยจิตคารวะ
นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์
ผอ.รพ.ปากพนัง

undefined
undefined
« 1 of 106 »