กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น วันโรคหลอดเลือดสมองโลก

27 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลปากพนัง และ คปสอ.ปากพนัง ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” และให้ความรู้เรื่องโภชนาการ สาธิตการออกกำลังกายให้แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ เนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมองโลก