วันที่ 13 ธันวาคม 2561 คุณอุบลรัตน์ เพชาเวช มอบถุงผ้าสำหรับใส่ยา ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง โดยมี ภญ.ศรีสุดา ศิลาโชติ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมและคณะเป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป