วันที่ 7 ธันวาคม 2561 คุณอ่อนศรี กาญจนาภัย ได้บริจาค เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง , ที่นอนลม จำนวน 1 ชิ้น ให้เเก่ ตึกผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลปากพนัง เพื่ออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ให้กับ คุณแม่แดง กาญจนาภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป