มูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ได้มอบเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลปากพนัง จำนวน 8 รายการ เป็นจำนวนเงินรวม 3,223,800 บาท ขณะนี้ได้รับของแล้วจำนวน 2 รายการ คือ เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง , เครื่องอ่านเเละแปลงสัญญาณข้อมูลภาพเอ็กซ์เรย์เป็นระบบดิจิตอล โดยได้รับการประสานงาน และสนับสนุนโดยคุณรุจาธิต์ สุชาโต และคุณเสรี คีรีศรี ทางโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป