วันที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัทแพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเสื้อขาว จำนวน 593 ตัว ให้เเก่ โรงพยาบาลปากพนัง โดยมี นพ.สมเกียรติ วรยุทธการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณ บริษัทแพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป