วันที่ 11 ธันวาคม 2561 คุณกาญจนา เรืองรัตน์และครอบครัวได้บริจาคเงินสดจำนวน 500 บาท เพื่อนำเงินไปซื้อถุงผ้าใช้ใส่ยาให้ผู้ป่วยเเละถุงผ้าสปันสีเขียว จำนวน 100 ใบ ให้เเก่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปากพนัง โดยมี พญ.พรศิลป์ บุณยะภักดิ์ เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปากพนัง ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงสมบูรณ์เเละมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป