นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ (สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 11) นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง เเละ รพ.สต.บ้านปลายทราย

51714918 2054424398006416 1937905388737265664 o
51714918 2054424398006416 1937905388737265664 o
Author: 22/11/2558Copyright: 22/11/2558
« 1 of 26 »