โรงพยาบาลปากพนัง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็น อาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจาก ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราซ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)