วัน
เวลา 08.00 – 12.00 น.
เวลา 13.00 – 16.00 น.
นอกเวลาราชการ
เวลา 16.30 – 20.00 น.
  จันทร์ – ตรวจโรคทั่วไป – ตรวจโรคทั่วไป – ตรวจโรคทั่วไป
– คลินิกโรคเบาหวาน – คลินิกโรคความดันโลหิตสูง – ทันตกรรม
– อายุรกรรม – อายุรกรรม  – กายภาพบำบัด
– คลินิกสุขภาพเด็ก
– ทันตกรรม – ทันตกรรม
– กายภาพบำบัด – กายภาพบำบัด
– แพทย์แผนไทย – แพทย์แผนไทย
– กุมารเวชกรรม – กุมารเวชกรรม
  อังคาร – ตรวจโรคทั่วไป – ตรวจโรคทั่วไป – ตรวจโรคทั่วไป
– คลินิกโรคหัวใจ – คลินิกโรคหอบหืด – ทันตกรรม
– คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง – คลินิก WarFarin  – กายภาพบำบัด
– คลินิกจิตเวช – คลินิกฝากครรภ์
– คลินิกฝากครรภ์ – ทันตกรรม
– ทันตกรรม – กายภาพบำบัด
– กายภาพบำบัด – แพทย์แผนไทย
– แพทย์แผนไทย
– กุมารเวชกรรม – กุมารเวชกรรม (Clinic Asthma /AR)
  พุธ – ตรวจโรคทั่วไป – ตรวจโรคทั่วไป – ตรวจโรคทั่วไป
– คลินิกโรคเบาหวาน – คลินิกโรคความดันโลหิตสูง – ทันตกรรม
– คลินิกนรีเวช – คลินิก ARV  – กายภาพบำบัด
– คลินิกสุขภาพเด็ก – ทันตกรรม
– คลินิก ARV – กายภาพบำบัด
– ทันตกรรม – แพทย์แผนไทย
– กายภาพบำบัด
– แพทย์แผนไทย
– กุมารเวชกรรม – กุมารเวชกรรม(Clinic Anemia)
  พฤหัสบดี – ตรวจโรคทั่วไป – ตรวจโรคทั่วไป – ตรวจโรคทั่วไป
– คลินิกโรคเบาหวาน – คลินิกโรคความดันโลหิตสูง – ทันตกรรม
– คลินิกฝากครรภ์ – คลินิกฝากครรภ์  – กายภาพบำบัด
– คลินิก CKD – ทันตกรรม
– ทันตกรรม – กายภาพบำบัด
– กายภาพบำบัด – แพทย์แผนไทย
– แพทย์แผนไทย
– กุมารเวชกรรม – กุมารเวชกรรม
  ศุกร์ – ตรวจโรคทั่วไป – ตรวจโรคทั่วไป – ตรวจโรคทั่วไป
– คลินิกโรคเบาหวาน – คลินิกโรคความดันโลหิตสูง  – กายภาพบำบัด
– คลินิกไทรอยด์ – กายภาพบำบัด
– ทันตกรรม – แพทย์แผนไทย
– กายภาพบำบัด
– แพทย์แผนไทย
– กุมารเวชกรรม – กุมารเวชกรรม
– คลิกนิกวางแผนครอบครัว
เสาร์-อาทิตย์ – ตรวจโรคทั่วไป – ตรวจโรคทั่วไป
– ทันตกรรม – ทันตกรรม
 .  .  .  .