เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ Download
–  แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำปี 2561
– แผนการใช้/แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2561
– แผนการใช้/แผนการจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561