ที่อยู่       :   เลขที่ 212 ถ.ชายน้ำ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140

E-mail.    :  Pknhospital@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์      :   075-517991-2

เบอร์โทรสาร       :   075-333809