เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
– แผนการใช้/แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำปี 2562
–  แผนการใช้/แผนจัดซื้อเครื่องผ้า  ประจำปีงบประมาณ 2562

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง Download
    –  รายการรับวัสดุการแพทย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561
    –  รายการรับวัสดุการแพทย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
    –  รายการรับวัสดุการแพทย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561
    –  รายการรับวัสดุการแพทย์ ประจำเดือน มกราคม 2562
    –  รายการรับวัสดุการแพทย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
    –  รายการรับวัสดุการแพทย์ ประจำเดือน มีนาคม 2562