ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

———————————————————————————————————————————————–

ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
–    ประกาศโรงพยาบาลปากพนังเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
–    ประกาศโรงพยาบาลปากพนังเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ

————————————————————————————————————————————————–

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

————————————————————————————————————————————————–

ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
–    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งบค่าเสื่อมปี 2561 (20%)
–    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งบค่าเสื่อมปี 2561 (70%)