slide9
slide8
slide7
slide5
slide4
slide4
slide3

.

ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ข่าว / ประชาสัมพันธ์

สารนิเทศ

# รวมพลังสังคม เพื่อคนปากพนังสุขภาพดี

# รวมพลังสังคม เพื่อคนปากพนังสุขภาพดี

  วันที่ 26 พฤศจิกายนต์ 2561 นายพีรพัฒน์ กันตฤทธิ์ บุตรชาย คุณนัยนา กันตฤทธิ์(อดีต หัวหน้าฝ่ายบริหาร รพ.ปากพนัง) บริจาคเงินสด จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)ให้โรงพยาบาล ปากพนัง โดยเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อโชคชัย กันตฤทธิ์ โดยนายแพทย์ธรรมสถิต พิบูลย์ เป็นผู้รับมอบ ขออำนาจคุณพระคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล

ออกหน่วยแพทย์ โครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปี2561
30Sep
วันที่ 12 นยายน 2561 นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบ...
Read More

Link ภายในหน่วยงาน