slide13
slide12
slide massage
slide11
slide9
slide8
slide7
slide5
slide4
slide3

.

# รวมพลังสังคม เพื่อคนปากพนังสุขภาพดี

# รวมพลังสังคม เพื่อคนปากพนังสุขภาพดี

      มีผู้ประสงค์จะบริจาคเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ยี่ห้อฟิลิปป์ ให้กับโรงพยาบาลปากพนัง มูลค่าถ้าเป็นเครื่องใหม่ ประมาณ 12 ล้านบาท แต่เครื่องนี้ใช้งานมาแล้วปีกว่าๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับโรงพยาบาลและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างทันท่วงที
      ในการนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการก่อสร้างห้องป้องกันรังสี ค่าขนย้ายและติดตั้ง ค่า UPS ค่าเสื้อตะกั่ว และอื่นๆอีก เป็นเงินประมาณเกือบ 3 ล้านบาท
       คณะกรรมการกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง ขอเรียนเชิญมายังผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุน กับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง ในส่วนที่ต้องหาเพิ่มเติม
🔘 ตามบัญชีเลขที่ 668-216137-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง
                                                      #ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.โอกาสนี้ด้วย 🙏🙏

Link ภายในหน่วยงาน

Contact Us

โรงพยาบาลปากพนัง
เลขที่ 212 ถ.ชายน้ำ ต.ปากพนัง
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
Tel. : 075-517990-1
Fax. : 075-333809