ประกาศ โรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภุณฑ์การแพทย์เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมาขนาดความจุไม่น้อยกว่า 160 ลิตร
  –   เอกสารแนบ