ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายทะเล จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายทะเล ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก
  –   เอกสารแนบ