ลำดับเรื่องDownload
 Lab
 –  แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ  ปี 2561
 –  แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ  ปี 2562

 

ลำดับเรื่องDownload
 สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์(วัสดุวิทยาศาสตร์)  
 –  ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 –  ประจำเดือน พฤษจิกายน 2561
 –  ประจำเดือน ธันวาคม 2561
 –  ประจำเดือน มกราคม 2562
 –  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562