โรงพยาบาลปากพนัง        Pakphanang Hospital

 
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมแสดงความเสียใจและวางพวงหรีดในงานศพ คุณแม่ยี่ ด่านเบญจกุล
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมแสดงความเสียใจและวางพวงหรีดในงานศพ คุณแม่ไพณี กล้าสุคนธ์
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 พญ.ศวัลยา ทิพย์วารี เป็นตัวแทน นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.ปากพนัง เข้าร่วมกิจกรรมในวันศาลยุติธรรม ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ณ ศาลจังหวัดปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนังร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดี ลดความตึงเครียดและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลปากพนัง
วันที่ 19-20 เมษายน 2560 เวลา 06.00 น. นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง เยี่ยมและติดตามอาการอาพาธของท่านพระครูพินิตธรรมสุนทร(บัญญัติ) เจ้าอาวาสวัดคงคาสวัสดิ์ เจ้าคณะอำเภอปากพนัง พร้อมทั้งตรวจเช็คร่างกายและสุขภาพให้มีสุขภาพที่ดีและวางแผนการรักษาอาการอาพาธต่อไป
ส่งสุขปีใหม่ไทย🎁🎁 วันที่ 15 เมษายน 2560 นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง มาเยี่ยมเยียนและถามไถ่สาระทุกข์สุขดิบ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งนำพิซซ่ามาฝากเจ้าหน้าที่ทุกจุด ที่อยู่เวร เพื่อเป็นกำลังใจ 🍕🍕 🙏🏻ขอขอบพระคุณสำหรับกำลังใจดีๆแก่คนอยู่เวร และไม่ลืมพวกเราทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสงกรานต์
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ "ด้วยรักและศรัทธา" เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง มารดน้ำขอพร ท่าน นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง เพื่อเป็นศิริมงคล และอวยพรให้ท่านผู้อำนวยการอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่กับโรงพยาบาลปากพนัง ในครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการ ก็ได้อวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดไป
เครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลปากพนัง นำโดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง คุณซ้วน แซ่ค้าง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนังและคณะเจ้าหน้าที่ สสอ.ปากพนัง , รพ.สต. ออกเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชนและร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขต อ.ปากพนัง ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ พร้อมนำแผ่นพับ ใบปลิว สติกเกอร์ให้ความรู้และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน
ทางโรงพยาบาลปากพนัง นำโดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง สนับสนุนรองเท้าบูทให้แก่ตำรวจ สภ.ปากพนัง ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน

**วันที่ 20 มีนาคม 2560** นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง , นายซ้วน แซ่ค้าง สสอ.ปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.ปากพนัง ได้นำเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อนำไปซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัย มอบให้แก่
1.นายสุวรรณ ทองเดช บ้านเลขที่ 30 ม.11 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ จำนวน 20,000.00 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)
2.นางสาวจ้อย ชุมสังข์ บ้านเลขที่ 29 ม.2 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ จำนวน 20,000.00 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)
3.นางอรอนงค์ วัตตา บ้านเลขที่ 6/1 ม.5 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ จำนวน 16,200 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รับบริจาคมาจากโรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีจนท.รพ.สต.,อสม และผู้นำท้องถิ่นร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย - ในนามของโรงพยาบาลปากพนังขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเงินให้แก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย


ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญและสักการะบูชา "พระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา" พระนิรันตราย พระผู้เป็นเลิศแห่งปัญญาและการเยียวยา ในวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลปากพนัง วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 เย็น => น้ำเต้าหู้ - ได้รับการสนับสนุนจาก ท่านนายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560 เช้า => ข้าวต้ม / ปาท่องโก๋ - ได้รับการสนับสนุนจาก คุณชุดา พรหมเพ็ญ // คุณจุรีรัตน์ ฝีปากเพราะ // คุณสินี ตรีทองนวล เย็น => น้ำสมุนไพร - ได้รับการสนับสนุนจาก งานกายภาพ + แผนไทย โรงพยาบาลปากพนัง วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560 เย็น => น้ำลำไย - ได้รับการสนับสนุนจาก คุณปัทมา รัตนชู ** วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2560 => กาแฟ / โอวันติน (เลี้ยงตลอดทั้งวัน) ** - ได้รับการสนับสนุนจาก คุณอุส่าห์ โอมาก และ คุณเพ็ญศรี โอมาก และเพื่อนๆ - ได้รับการสนับสนุนจาก คุณศุภชาติ - คุณพรทิพย์ สุทธิประภา - ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด จาก บริษัทกังหันลม (iwin)
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมมือร่วมใจช่วยกันดำเนินงานเพื่อจัดเตรียมความพร้อมให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญและสักการะบูชา "พระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา" พระนิรันตราย พระผู้เป็นเลิศแห่งปัญญาและการเยียวยา ในวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลปากพนัง
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง คุณซ้วน แซ่ค้าง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันต้อนรับ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข กรรมการองค์การเภสัชกรรมและคณะเจ้าหน้าที่องค์การเภสัชกรรม ร่วมกันมอบยา / เวชภัณฑ์และถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 500 ชุด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560
วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. เครือข่ายโรงพยาบาลปากพนัง ในนามกระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ คุณซ้วน แซ่ค้าง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ. วัดรามประดิษฐ์ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลปากพนัง นำทีมโดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.ปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่คัดกรองโรคฉี่หนู ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปากพนังฝั่งตะวันตก พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ อสม. ในเรื่องโรคที่เกิดหลังจากน้ำท่วม โดยเฉพาะโรคฉี่หนู,ไข้เลือดออก พร้อมแจกถุงยังชีพให้แก่ อสม. ที่ประสบอุทกภัย และมอบรองเท้าบู๊ทให้แก่เจ้าหน้าที่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น
โรงพยาบาลปากพนัง นำทีมโดย นายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,คุณสุนันท์ บรรลือพืช หัวหน้าฝ่ายเวชฯ และเจ้าหน้าที่ รพ. ร่วมกันประชุมทีม อสม. เพื่อให้ความรู้โรคที่เกิดหลังน้ำท่วมโดยเฉพาะโรคฉี่หนู และแจกแผ่นพับ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปให้แก่ชาวบ้าน และแจกถุงยังชีพที่ได้รับบริจาคให้แก่ อสม.ในเขตอำเภอปากพนัง ที่ประสบอุทกภัย เมื่อ วันที่2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น.
โรงพยาบาลปากพนัง นำทีมโดยนพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ ลงเยี่ยมพื้นที่ รพ.สต. ต่างๆในเครือข่าย ที่ยังมีน้ำท่วมขัง พร้อมกันนั้นได้ไปเยี่ยมการตั้งจุดคัดกรองโรคที่เกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมโดยเฉพาะโรคฉี่หนู โดยได้นำยา Doxycycline และรองเท้าบู๊ท ไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ สสอ. ,รพ.สต และ อสม. ในเครือข่ายโรงพยาบาลปากพนัง และได้ร่วมทำกิจกรรม Big cleaning day ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม.
โรงพยาบาลปากพนัง นำทีมโดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองโรคที่เกิดขึ้นหลังน้ำท่วมโดยเฉพาะโรคฉี่หนู ตามจุดต่างๆ ในโรงพยาบาลปากพนัง ทั้งOPD และER ให้แก่ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลปากพนัง
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ได้บริจาคยา Doxcycline ให้แก่โรงพยาบาลปากพนังและ รพ.สต. ต่างๆในเขตพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันโรคฉี่หนู
โรงพยาบาลปากพนัง โดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง เป็นตัวแทนได้รับบริจาคสิ่งของจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ในนามโรงพยาบาลปากพนัง
- เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ 1 ลำ และเสื้อชูชีพ
- รองเท้าบู๊ทและชุดเอี๊ยมกันน้ำ
- ชุดถุงยังชีพ และน้ำดื่ม
-ยาพื้นฐาน เช่น ยาน้ำกัดเท้า
เพื่อส่งต่อให้กับ เครือข่ายโรงพยาบาลปากพนัง,สสอ,รพ.สต,อสม และ ชาวบ้านผู้ป่วยทั่วไป,ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนแทนชาว อ.ปากพนัง มา ณ ที่นี้ด้วย สิ่งของเหล่านี้จะนำไปส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยและผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งสิ่งของต่างๆจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โรงพยาบาลปากพนัง นำทีมโดยนพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ ลงเยี่ยมพื้นที่ รพ.สต. ต่างๆในเครือข่าย ที่ยังมีน้ำท่วมขัง พร้อมกันนั้นได้ไปเยี่ยมการตั้งจุดคัดกรองโรคที่เกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมโดยเฉพาะโรคฉี่หนู โดยได้นำยา Doxycycline และรองเท้าบู๊ท ไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ สสอ. ,รพ.สต และ อสม. ในเครือข่ายโรงพยาบาลปากพนัง และได้ร่วมทำกิจกรรม Big cleaning day ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม.
โรงพยาบาลปากพนัง นำทีมโดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองโรคที่เกิดขึ้นหลังน้ำท่วมโดยเฉพาะโรคฉี่หนู ตามจุดต่างๆ ในโรงพยาบาลปากพนัง ทั้งOPD และER ให้แก่ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลปากพนัง
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ได้บริจาคยา Doxcycline ให้แก่โรงพยาบาลปากพนังและ รพ.สต. ต่างๆในเขตพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันโรคฉี่หนู
โรงพยาบาลปากพนัง โดย นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง เป็นตัวแทนได้รับบริจาคสิ่งของจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ในนามโรงพยาบาลปากพนัง
- เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ 1 ลำ และเสื้อชูชีพ
- รองเท้าบู๊ทและชุดเอี๊ยมกันน้ำ
- ชุดถุงยังชีพ และน้ำดื่ม
-ยาพื้นฐาน เช่น ยาน้ำกัดเท้า
เพื่อส่งต่อให้กับ เครือข่ายโรงพยาบาลปากพนัง,สสอ,รพ.สต,อสม และ ชาวบ้านผู้ป่วยทั่วไป,ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนแทนชาว อ.ปากพนัง มา ณ ที่นี้ด้วย สิ่งของเหล่านี้จะนำไปส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยและผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งสิ่งของต่างๆจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง เตรียมวางแผนเพื่อนำสิ่งของที่ได้รับบริจาค มาจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ไปแจกจ่ายให้กับ เครือข่ายโรงพยาบาลปากพนัง,สสอ,รพ.สต.,อสม. และ ชาวบ้านผู้ป่วยทั่วไป,ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น.
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนังขอกราบขอบพระคุณ นพ.บัญชา ค้าของ นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช ที่ได้ให้โอกาส รพ.ปากพนัง ได้นำเรือไปรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ และพระองค์ได้ทรงประทับบนเรือเพื่อไปเยี่ยมประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม ณ บ้านเนินธัมมัง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
ขอขอบพระคุณ
- ท่าน วิทยา แก้วภราดัย อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เจ้าภาพงานฌาปณกิจศพ
- ท่าน นริศา อดิเทพวรพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย
- คุณ นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์
- ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่างๆ
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต่างๆ และแขกผู้มาร่วมพิธีฌาปณกิจศพของคุณพ่อ โสภณ แก้วนพรัตน์ บิดาของ นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง
- วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ได้รับมอบหมายจากท่านนพ.บัญชา ค้าของ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชให้นำเรือที่ได้รับบริจาค จาก บริษัท ซิลเวอร์ เวฟว์ มารีน
ซัพพลาย มาเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ณ บ้านเนินธัมมัง นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนพ.สสจ.ที่ให้โอกาสในครั้งนี้
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง นายซ้วน แซ่ค้าง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง และทีมเตรียมต้อนรับท่านองคมนตรีพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ลงพื้นที่เยี่ยมคนไข้ติดเตียงที่ไม่สามารถมารับบริการที่โรงพยาบาลได้ ณ. ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
ขอขอบพระคุณ
- ท่าน วิทยา แก้วภราดัย อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
- ท่าน นริศา อดิเทพวรพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์
- คุณ นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์
- ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่างๆ
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต่างๆ และแขกผู้มาร่วมพิธีรดน้ำศพของคุณพ่อ โสภณ แก้วนพรัตน์ บิดาของ นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง
เมื่อวันที่ 17/01/2560 นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีมโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ นำโดย นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการผู้ป่วยที่ประสบอุทกภัยพร้อมกันนั้นบริจาคเงิน สิ่งของและถุงยังชีพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ให้กับชาวบ้านและผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านบางฉนาก ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขต 11 นพ.บัญชา ค้าของ นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง นายซ้วน แซ่ค้าง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และเยี่ยมผู้ป่วยในเขตพื้นที่ ณ. - โรงเรียนโสภณคณาภรณ์ ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช - รพ.สต.เกาะจาก ต.เกาะจาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และออกหน่วยแพทย์ พอสว. ที่วัดมหิสราราม เพื่อบริการผู้ที่มารอรับเสด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ
นายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆใน อำเภอและจังหวัดนครศรีฯเพื่อเตรียมรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี. เสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานในพื้นที่อำเภอปากพนัง จ.นครศรีฯ ในวันที่ 16 มกราคมพ.ศ.2560 ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560
โรงพยาบาลปากพนัง โดยนายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันช่วยเหลือดูแลผู้ประสบอุทกภัยและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง นำทีมแจกยาสามัญประจำบ้าน,ยาพื้นฐานเบื้องต้น และยาน้ำกัดเท้า แก่ชาวบ้าน ในพื้นที่ซอยโรงเรียนภูมิสถิตย์,ซอยถมยา,และพื้นที่ในแถบปากพนังฝั่งตะวันตก เขตอำเภอปากพนัง จ.นครศรีฯ ในวันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น
เครือข่ายโรงพยาบาลปากพนัง นำทีมโดย นายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง,ท่านสาธารณสุขอำเภอปากพนัง คุณซ้วน แซ่ค้าง และเจ้าหน้าที่ สสอ และ รพ.สต. ร่วมกันออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย,ตรวจไข้,ดูแลผู้ป่วยติดเตียง,ออกเยี่ยมบ้าน ร่วมกับทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากจ.ปราจีนบุรี ณ ตำบลปากแพรก,ตำบลบางศาลา ในเขตอำเภอปากพนัง จ.นครศรีฯ พร้อมกันนั้นได้รับทีม ท่านวิทยา แก้วภราดัย อดีตรัฐมนตรี และทีมของท่านนายแพทย์ สสจ. นายแพทย์ บัญชา ค้าของ ที่มาดูแลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมกันนั้นได้พาทีมไปเยี่ยมตระเวนเยี่ยมดูผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอปากพนัง ในวันที่ 13/01/60 เวลา 12.30 น
โรงพยาบาลปากพนัง นำทีมโดย นายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและให้การช่วยเหลือ ณ หมู่บ้านนาควารี ซ.โรงเรียนภูมิสถิตย์วิทยา ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จ.นครศรีฯ ชาวบ้านให้การต้อนรับและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางโรงพยาบาลปากพนังให้การช่วยเหลือ ในวันที่ 13/01/60 (ช่วงเช้า)
นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง ร่วมกับ นายซ้วน แซ่ค้าง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง และเครือข่ายโรงพยาบาลปากพนัง ร่วมประชุมเตรียมรับมือกับภาวะอุทกภัย รอบที่ 2 เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในวันที่ 10 ม.ค.2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากพนัง เวลา 13.30 น.